26 januari 2019 Podcast

Aflevering 10

ADM is begin deze maand ont­ruimd en gesloopt. Har­riet en Siets­ke pra­ten elkaar bij over wat er alle­maal is gebeurd, maar gaan voor­al in op het belang van plek­ken zoals ADM en hoe de stad Amster­dam aan het ver­an­de­ren is. Ver­der komen we terug op con­sent aan de hand van het arti­kel ‘Touch Too Much: Let’s Talk about Con­sent beyond Sex’ van Melis­sa A. Fabel­lo gepu­bli­ceerd in het Plea­su­re issue van Bitch.

We ein­di­gen de uit­zen­ding met een toe­gift aan ADM van Frans & Durk.

Aan­ra­ders:
ADM
Bitch­me­dia
De Front­li­nie: Bestaans­on­ze­ker­heid en gen­tri­fi­ca­tie in de Cre­a­tie­ve Stad
De Ver­lo­ren Vrij­staat – Kin­de­ren van ADM
Amster­dam Song van Frans & Durk
2.Dh5
Tijd­schrift Lover
Lady­Fest Maas­tricht
The Power van Nao­mi Alder­man
No Men Beyond This Point