13 oktober 2018 Podcast

Aflevering 2

In de twee­de afle­ve­ring van Bloed aan de Muur bespre­ken we de tv-serie The Bold Type, de pod­cast Dip­saus, de hor­ror­films A Girl Walks Home Alo­ne At Night en Under the Sha­dow, en het boek ‘Tell Me How It Ends: an Essay in 40 Ques­ti­ons’ van Vale­ria Lui­s­el­li. Daar­naast pra­ten we met elkaar over ‘Zwar­te Piet’, komt Maxi­me tij­dens haar rook­pau­ze een gedicht voor­dra­gen en geven we tips over hoe de feest­da­gen door te komen.

De arti­ke­len waar we het over heb­ben kun je vin­den op Lover en De Twee­de Sek­se.