13 oktober 2018 Podcast

Aflevering 4

In deze afle­ve­ring bespre­ken Siets­ke en Lisel­ore de series die in ze de jaren 90 keken. Er wordt bespro­ken dat ade­men uit je vagi­na niet de leuk­ste acti­vi­teit is voor 8 maart, maar uit­ge­ve­rij Cha­os bewon­de­ren wel. Har­riet geeft toe de hele jaren 90 onder een steen, nog niet bestaand, en 9 maan­den in de baar­moe­der gespen­deerd te heb­ben. Char­med, Buf­fy the Vam­pi­re Slay­er, Sex and the City en Gilm­o­re Girls komen aan bod. Het blijkt de Buf­fy de meest accep­ta­be­le van de whi­te femi­nist opties is.

En hier het arti­kel over the Laven­der Mena­ce en een film­pje over de kleur paars.