13 oktober 2018 Podcast

Aflevering 5

In deze afle­ve­ring ver­telt Nao­mi Doe­ven­dans over vali­dis­me en de peti­tie van Wij Staan Op, en pro­be­ren we vali­dis­tisch taal­ge­bruik uit te ban­nen. Ver­der pra­ten we over seks bui­ten de bub­bel en blijkt dat Har­riet alle seks poli­tiek vindt en Lisel­ore een rela­tie had met een PVV’er. Siets­ke bespreekt “Pisswi­fe”. “They Are Sel­ling the Rain” is van Alixa Gar­cia en Nai­ma Pen­ni­man, die als Clim­bing Poe­tree al meer dan vijf­tien jaar Spo­ken Word maken. Check meer van hun fan­tas­ti­sche werk.

Nao­mi ver­telt over de peti­tie tegen de plan­nen van Staats­se­cre­ta­ris Van Ark om loon­dis­pen­sa­tie toe te pas­sen bij men­sen met een arbeids­be­per­king. Teken de peti­te hier.