13 oktober 2018 Podcast

Aflevering 6

Deze keer wel een hele bij­zon­de­re afle­ve­ring, want Har­riet en Siets­ke waren aan­we­zig op de Pink­ster­land­da­gen en heb­ben hun tape­re­cor­der mee­ge­no­men. Ein­de­lijk heb­ben we het een keer over anar­cha­fe­mi­nis­me met onze gas­ten Rym­ke en Mari­na. Ver­der gaan we ook in op de strijd om abor­tus­rech­ten in Polen met Asia. Dit seg­ment is in het Engels en start rond de 32ste minuut. Helaas liet de tech­niek het soms afwe­ten en is Rym­ke niet altijd even goed te horen. We heb­ben het volu­me op zijn hoogst gezet, want ze heeft wel veel inte­res­sants te ver­tel­len.

Deze keer waren de aan­ra­ders:
Het boek Queering Anar­chism, en het boek Bitch Doc­tri­ne van Lau­rie Pen­ny.
Als je meer over anar­cha­fe­mi­nis­me wil weten kun je het num­mer Anar­ca! bestel­len bij uit­ge­ve­rij Ata­lan­ta.