6 november 2018 Podcast

Aflevering 8

Deze hele afle­ve­ring is gewijd aan het kor­te ver­haal Cat Per­son van Kris­ten Rou­pe­ni­an. Een ver­haal over een meis­je die op een date gaat die ein­digt met slech­te seks en nare bericht­jes. Lees/luister hier het ver­haal op de web­si­te van The New Yor­ker om pre­cies te weten waar we het over heb­ben. Ver­der is Anne­lies te gast. Zij zingt enke­le hele toe­pas­se­lij­ke lied­jes voor deze afle­ve­ring. Als je meer over de ont­vangst van Cat Per­son wil weten, dan kun je daar meer over lezen in het arti­kel op Vox.com. Lees op Eve­ry­day Femi­nism meer over de ‘Nice Guy’.

Trig­ger warning: Deze afle­ve­ring gaat over seks, grens­over­schrij­dend gedrag en daten.

Aan­ra­ders:
Vui­le Lakens pod­cast en boek
Opna­me van Bloed aan de Muur bij Bar­ri­ca­de (ACU in Utrecht) 25 novem­ber om 16.30.
Mobie­le Een­heid
ADM
Kick Out Zwar­te Piet