Bloed aan de Muur
Menu
Bloed aan de Muur
Currently Viewing Tag: Anarchafeminisme
6 november 2018 Podcast

Aflevering 8

Deze hele afle­ve­ring is gewijd aan het kor­te ver­haal Cat Per­son van Kris­ten Rou­pe­ni­an. Een ver­haal over een meis­je die op een date gaat die ein­digt met slech­te seks en nare bericht­jes. Lees/luister hier het ver­haal op de web­si­te van The New Yor­ker om pre­cies te weten waar we het over heb­ben. Ver­der is Anne­lies te…

Luister item
13 oktober 2018 Podcast

Aflevering 6

Deze keer wel een hele bij­zon­de­re afle­ve­ring, want Har­riet en Siets­ke waren aan­we­zig op de Pink­ster­land­da­gen en heb­ben hun tape­re­cor­der mee­ge­no­men. Ein­de­lijk heb­ben we het een keer over anar­cha­fe­mi­nis­me met onze gas­ten Rym­ke en Mari­na. Ver­der gaan we ook in op de strijd om abor­tus­rech­ten in Polen met Asia. Dit seg­ment is in het Engels…

Luister item
13 oktober 2018 Paneldiscussie

Paneldiscussie 2.Dh5 Feminisme breekt de Mainstream

Deze keer heb­ben we de panel­dis­cus­sie ‘Femi­nis­me breekt de Main­stream’ opge­no­men op het 2.Dh5 Fes­ti­val. Bloed aan de muur zit in het panel, maar ook twee ande­re coo­le femi­nis­ti­sche ini­ti­a­tie­ven, name­lijk Uit­ge­ve­rij Cha­os en de Femi­nist Art Fest. Je komt erach­ter wat al deze inti­a­tie­ven drijft, dus luis­ter en hui­ver! Heb je vra­gen, fel­le kri­tiek,…

Luister item