Bloed aan de Muur
Menu
Bloed aan de Muur
Currently Viewing Tag: Atalanta
30 november 2018 Podcast

Aflevering 9

25 Novem­ber Bloed aan de Muur was invi­ted to the ani­vers­a­ry (Bar­ri­vers­a­ry) of The Bar­ri­ca­de (book­ca­fé and coo­king col­lec­ti­ve) at ACU in Utrecht to talk about radi­cal books and zines. Of cour­se we glad­ly accep­ted this invita­ti­on. We invi­ted Rym­ke of publis­hing hou­se Ata­lan­ta, Nina of Echo Publi­ca­ti­ons and Tes­sa of The Bar­ri­ca­de to talk…

Luister item
13 oktober 2018 Podcast

Aflevering 6

Deze keer wel een hele bij­zon­de­re afle­ve­ring, want Har­riet en Siets­ke waren aan­we­zig op de Pink­ster­land­da­gen en heb­ben hun tape­re­cor­der mee­ge­no­men. Ein­de­lijk heb­ben we het een keer over anar­cha­fe­mi­nis­me met onze gas­ten Rym­ke en Mari­na. Ver­der gaan we ook in op de strijd om abor­tus­rech­ten in Polen met Asia. Dit seg­ment is in het Engels…

Luister item