Bloed aan de Muur
Menu
Bloed aan de Muur
Currently Viewing Tag: Feminisme
30 november 2018 Podcast

Aflevering 9

25 Novem­ber Bloed aan de Muur was invi­ted to the ani­vers­a­ry (Bar­ri­vers­a­ry) of The Bar­ri­ca­de (book­ca­fé and coo­king col­lec­ti­ve) at ACU in Utrecht to talk about radi­cal books and zines. Of cour­se we glad­ly accep­ted this invita­ti­on. We invi­ted Rym­ke of publis­hing hou­se Ata­lan­ta, Nina of Echo Publi­ca­ti­ons and Tes­sa of The Bar­ri­ca­de to talk…

Luister item
6 november 2018 Podcast

Aflevering 8

Deze hele afle­ve­ring is gewijd aan het kor­te ver­haal Cat Per­son van Kris­ten Rou­pe­ni­an. Een ver­haal over een meis­je die op een date gaat die ein­digt met slech­te seks en nare bericht­jes. Lees/luister hier het ver­haal op de web­si­te van The New Yor­ker om pre­cies te weten waar we het over heb­ben. Ver­der is Anne­lies te…

Luister item
13 oktober 2018 Podcast

Aflevering 7

De zomer is voor­bij en dat bete­kent dat Lisel­ore en Siets­ke de stu­dio in zijn gedo­ken om het te heb­ben over kli­maat­ac­ti­vis­me. Ze pra­ten met Tere­sa van Fos­sil Free Cul­tu­re. Kli­maat­ac­ti­vist van het eer­ste uur Har­riet kon er niet bij zijn, maar Siets­ke is bij haar langs geweest om haar uit te horen over Code…

Luister item
13 oktober 2018 Paneldiscussie

Paneldiscussie 2.Dh5 Feminisme breekt de Mainstream

Deze keer heb­ben we de panel­dis­cus­sie ‘Femi­nis­me breekt de Main­stream’ opge­no­men op het 2.Dh5 Fes­ti­val. Bloed aan de muur zit in het panel, maar ook twee ande­re coo­le femi­nis­ti­sche ini­ti­a­tie­ven, name­lijk Uit­ge­ve­rij Cha­os en de Femi­nist Art Fest. Je komt erach­ter wat al deze inti­a­tie­ven drijft, dus luis­ter en hui­ver! Heb je vra­gen, fel­le kri­tiek,…

Luister item